BIOSOL 2050

BIOSOL 2050

BIOSOL 2050 jest emulgującą mieszaniną olej roślinnego i mineralnego przeznaczoną do przygotowywania wodnej emulsji stosowanej do smarowania i chłodzenia ostrzy nożyc szklarskich. Muszą być spełnione pewne warunki, aby móc uzyskać optymalne parametry eksploatacyjne tego oleju. Najważniejszym z nich jest zapewnienie stosowania wody o małej zawartości soli wapnia, której twardość jest mniejsza od 35 ppm. Dokładna informacja o sposobie stosowania na następnej stronie.


ZALETY

 

- BIODEGRADOWALNY
- NIE ZAWIERA TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH
- DOSKONAŁE CHŁODZENIE I SMAROWANIE OSTRZY NOŻYC
- OGRANICZA DO MINIMUM ŚLADY NOŻYC NA WYROBACH
- EKONOMICZNY (ZALECANA PROPORCJA 1:1000)
- PRZEDŁUŻA TRWAŁOŚĆ OSTRZY NOŻYC
- DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI ANTYKOROZYJNE
- USUWA NAROSTY(OSADY) Z OSTRZY NOŻYC

PODSTAWOWE DANE FIZKO-CHEMICZNE


Wygląd --- jasna, żółta ciecz
Zapach --- miły
Gęstość w 25oC [kg/m3] --- 900
Temperatura zapłonu [o C] --- 300 minimum
Wolny kwas tłuszczowy [%] --- 0,03 maksimum
Lepkość kinematyczna w 40oC --- 27,1 cSt
Lepkość kinematyczna w 100oC --- 5,82 cSt
Współczynnik lepkości --- 165
Temperatura krzepnięcia --- -17oC

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl