Klüberbio EG 2-150

Klüberbio EG 2-150

Wysokiej wydajności, łatwo biodegradowalne, nietoksyczne oleje przekładniowe

 

Zastosowania


— Produkt Klüberbio EG 2-… jest zalecany do smarowania przekładni okrętowych, w szczególności przekładni pędników sterowych i sterów strumieniowych.
— Podlega łatwej degradacji biologicznej i nie jest toksyczny dla organizmów morskich. Zmniejsza to obciążenie środowiska w przypadkach nieprzewidzianych wycieków.
— Klüberbio EG 2-… zapewnia wysoka nośność zatarciowa. Uzębienie przekładni jest równie, przy wysokich obciążeniach szczytowych wystarczająco chronione przed uszkodzeniem w wyniku zatarcia.
— Dobra stabilność syntetycznego oleju bazowego pod względem starzenia się, utleniania się i hydrolizy zapewnia produktowi Klüberbio EG 2-… wyraźnie dłuższa ,żywotność niż, w przypadku olejów mineralnych. Można wydłużyć terminy wymiany oleju i zmniejszyć koszty usunięcia zużytego produktu.
— Pierścienie uszczelniające z materiałów NBR do uszczelek RADIAMATIC i ROTOMATIC produkcji Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH do uszczelniania słupów skrętnych w mechanicznych pędnikach sterowych, i z materiału FPM ‚Viton Pod’ do uszczelnień SIMPLEX COMPACT wałów pędników są odporne na produkt EG 2-…. Unika się wycieków i zanieczyszczeń.


Opis


Klüberbio EG 2-… jest łatwo degradowalnym biologicznie olejem przekładniowym na bazie oleju estrowego. Degradowalnosc biologiczna według OECD 301 F wynosi 4 60% po 28 dniach. Olej jest klasyfikowany jako nietoksyczny według testów OECD 201(EC50), OECD 202 (EC50) i OECD 203 (LC50). EC50/LC50 wynosi dla wszystkich trzech testów 1.000 mg/l. Klüberbio EG 2-… dysponuje wysoka nośnością zatarciowa, w wyniku czego uzębienie przekładni jest przy wysokich obciążeniach szczytowych wystarczająco chronione przed uszkodzeniami zatarciowymi. Dobra ochrona przed zużyciem została równie? dla łożysk tocznych udowodniona w trakcie standardowej pracy próbnej FAG FE 8 dla olejów przekładniowych.


Dziedziny zastosowania


Produkt Klüberbio EG 2-… został opracowany do smarowania przekładni okrętowych, w szczególności przekładni pędników sterowych i sterów strumieniowych. W przekładniach z pracującymi w oleju sprzęgłami wielotarczowymi produkcji Ortlinghaus-Werke GmbH można stosować Klüberbio EG 2-....


Wskazówki dot. zastosowania


Klüberbio EG 2-… daje się mieszać z olejami mineralnymi i węglowodorami syntetycznymi. Przed przejściem na ten produkt zaleca się oczyszczenie miejsc smarowania wzgl. Przepłukanie przekładni produktem Klüberbio EG 2-…. W przypadku zastosowania elastomeru FPM 'Viton Pod' w uszczelnieniu SIMPLEX CIMPACT można
przejść z oleju mineralnego na Klüberbio EG 2-…. Należy uwzględnić, że inne materiały elastomerowe promieniowych uszczelnień wałów zachowują się w różny sposób, i dlatego przed ich zastosowaniem należy przeprowadzić badanie odporności na Klüberbio EG 2-….


Okres magazynowania


Przy magazynowaniu w suchych pomieszczeniach w temperaturach dodatnich i oryginalnie zamkniętych opakowaniach okres magazynowania wynosi ok. 24 miesięcy.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl